Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Elektronisch vergaderen is een oase van rust tijdens een brainstorm

7 January 2017 ondernemen

De vergader- en brainstormprogramma’s zijn het laboratoriumstadium voorbij. In elektronische vergaderingen kunnen de deelnemers tegelijkertijd en anoniem hun mening geven. Er wordt minder tijd verspild, mits de procesbegeleider over de juiste kwaliteiten beschikt.

Sinds de jaren negentig wordt de nadruk op communicatietechnologie steeds zichtbaarder. Computers worden nu met name gebruikt om met anderen te communiceren. Bekende toepassingen voor communicatie zijn e-mail, powerpoint en social media, zoals Facebook. Minder bekend en ook minder toegepast zijn vergader- en brainstormprogramma’s. Toch is het - gezien de vele voordelen - een bijna 30 jaar oude verwachting dat vergader- en brainstormsystemen gemeengoed worden voor het ondersteunen van de communicatie tussen groepen.

Een voordeel van een vergadersysteem is, dat de hiërarchische structuur van de deelnemers, die belemmerend kan werken op de vrijheid van discussie, kan worden doorbroken. Door deelnemers anoniem aan de discussie te laten deelnemen is men meer bereid tot controversiële opmerkingen. Immers ideeën worden in de elektronische vergadering beoordeeld op hun voordeel en door de anonimiteit niet op hun herkomst. Een ander voordeel is dat het verschil tussen introverte en extraverte deelnemers verdwijnt. Daarnaast noodzaakt het maken van een elektronische agenda tot het vooraf analyseren van de groepsdynamiek, van de achtergronden en belangen van de deelnemers in relatie tot het proces en het product van de vergadering. Het vooraf analyseren van de groepsdynamiek en het tijdens de bijeenkomst kunnen inspelen op veranderingen leidt tot convergentie in plaats van divergentie. Dat wil zeggen het risico van traditionele brainstormsessies waarin steeds meer problemen op tafel komen, neemt zeer sterk af. Doordat iedereen gelijktijdig aan het woord is, kunnen meer mensen deelnemen en duren vergaderingen korter. Een directe analyse onthult de meningsverschillen, waardoor de discussie gericht wordt op de kernpunten. Tot slot worden de resultaten van het vergadersysteem direct in een leesbaar verslag met bijbehorende spreadsheets gepresenteerd.

Samengevat: op de vraag wat in de praktijk de voordelen zijn van het gebruik van vergadersystemen, kan men dus antwoorden dat grote en onderling verschillende groepen in korte tijd een grote hoeveelheid ideeën kunnen bedenken, structureren en evalueren.

De praktijk leert echter ook dat voorwaarden verbonden zijn aan het succes van elektronisch vergaderen. Het succes wordt namelijk in hoge mate bepaald door de communicatieve kwaliteiten van de procesbegeleider en de voorbereiding van de juiste elektronische agenda.

 

Elektronisch vergaderen is een oase van rust tijdens een brainstorm
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab