Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Elektronische CAO-onderhandelingen

15 March 2017 ondernemen

FNV heeft door haar enorme achterban de behoefte om een grote hoeveelheid CAO-voorstellen van de kaderleden en werkvloer in korte tijd te structuren en te bespreken. Met behulp van een vergadersysteem is het mogelijk binnen één dag meer dan honderd CAO-voorstellen te evalueren. 

ICT wordt niet enkel meer gebruikt om informatie te verwerken, maar ook om met anderen te communiceren. Sociale media, zoals FaceBook of What's Up zijn bekende voorbeelden, minder bekend en ook minder toegepast zijn group support systems.

Group support systems (GSS) helpen bij het doorbreken van de hiërarchische structuur van de deelnemers, die belemmerend kan werken op de vrijheid van discussie. 

Door alle deelnemers anoniem aan de discussie te laten deelnemen is men meer bereid tot controversiële opmerkingen. Immers ideeën worden via het GSS beoordeeld op hun voordeel en door de anonimiteit niet op hun herkomst. Het verschil tussen introverte en extraverte deelnemers verdwijnt. Daarnaast noodzaakt het maken van een elektronische agenda tot het vooraf analyseren van de groepsdynamiek, van de achtergronden en belangen van de deelnemers in relatie tot het proces en het product van de vergadering. Uiteraard worden de resultaten van het vergadersysteem direct in een leesbaar verslag gepresenteerd. Doordat iedereen gelijktijdig aan het woord is, kunnen meer mensen deelnemen en duren vergaderingen korter. Een directe analyse onthult de meningsverschillen, waardoor de discussie gericht wordt op de kernpunten.

De cao voor de Metaal & Techniek loopt af op 30 april 2017, binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao.  Afgelopen week werden deze onderhandelingen voorbereid door meer dan 50 kaderleden met behulp van een GSS. De kaderleden, die uit alle regio’s zijn afgevaardigd, maken een selectie en benoemen prioriteiten, zodat er een bondige voorstellenlijst ontstaat  Volgende week start de Flex Bond met een group support sessie.

Elektronische CAO-onderhandelingen
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab