Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Het boek: Jonge Jongens

20 November 2021 ondernemen

Het Geheim

Wie in Wikipedia zoekt op Theo Mulder, vindt een beeldhouwer die flink aan de weg timmert. Hij laat zich inspireren door het platteland: boeren, vechtende hanen, rotganzen. En zijn stijl is te omschrijven als lyrisch, figuratief. Schrijft Wikipedia!

Theo een liefhebber van hanengevechten? Als dit boek één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat Theo niet van vechten houdt. De meesten in zijn directe omgeving hebben hem zelfs nog nooit kwaad gezien.

‘Twintig jaar samengewerkt en nooit ruzie gehad. Bijzonder toch?’ zegt Henny Ballendux. En Jan Poort: ‘Ik heb Theo nooit in paniek gezien, of kwaad, of onredelijk.’ Of Klaas van der Heide: ‘Ruzie hebben we werkelijk nooit gehad.’

En lyrisch – een lyrische stijl van werken? Theo een dichter-ondernemer? In alle teksten die ik over en van Theo heb gelezen, speelt poëzie geen rol. Theo schrijft, maar geen poëzie. Hij schrijft sneller dan een dichter. Hij denkt sneller. Lees Eenvoud in complexiteit. Maar lyrisch?

‘Zelden zo’n pragmatische man ontmoet als Theo’, zegt Jan Timmer. ‘Hij was een meester in out-of-the-box-denken, daarmee hielp hij veel ingewikkelde kwesties oplossen’, schrijft John Borking. Of Wouter Schoonman: ‘Hij is een ondernemer van het zuiverste water.’ 

Nee, geen dichter-ondernemer. En niet de beeldhouwer uit Wikipedia: Theo hakt geen beelden, boetseert geen hanengevechten, giet geen rotganzen in beton. Met zijn stijl van werken steelt hij de harten van ondernemende geesten, van ondernemers, docenten, schrijvers en juristen, van IT’ers, dichters en rondtrekkende boeddhisten.

Het geheim van Theo is wat de beeldend kunstenaar en schrijver Armando ooit zei: ‘Ik geloof nog steeds heilig in inspiratie. Al voer je de banaalste gesprekken: altijd openstaan voor inspiratie.’ Dat is het geheim van Theo: hij luistert en kijkt. Hij heeft niet alleen respect voor het talent dat hij ontmoet, hij geeft het ook de ruimte. Hij steelt de harten van creatieve geesten door ze als jonge honden te laten leven.

Henk Ester 

 

Jonge Jongens is een boek over ondernemen, pionieren, falen, overeind komen en samenwerken. Het is tegelijk een boek ter ere van de vijfenzeventigste verjaardag van Theo Mulder. Het werd geproduceerd door Ivar van Bekkum en Esther Polak, redacteur Henk Ester, journalist Cyriel van Rossum en fotograaf Herman Zonderland.
 
Personen die de levensloop van Theo kruisten komen hierin aan het woord en in beeld. Deze ontmoetingen hebben geleid tot nieuwe wegen: richting onderwijs, ondernemen of de juridische geschillenoplossing, zoals mediations, deskundigenberichten en arbitrages. Maar ook in de richting van IT & leiderschap en het onderzoeken van de echte oorzaken waarom IT-projecten slagen of falen.
 
De start van Theo’s avontuur in de automatisering begon in 1963, toen hij werkzaam was als rekenaar van afkoopwaardes van begrafenispolissen en door zijn werkgever, de Olveh van 1879, werd gevraagd deel uit te maken van het team dat de komst van de eerste computer moest voorbereiden.

Het boek: Jonge Jongens
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab