Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Standaard software vereist pay per use

17 December 2014 ondernemen

De licentie-inkomsten van ERP-producenten zijn sterk teruggelopen. Leveranciers zijn steeds meer afhankelijk van onderhoudsinkomsten. de softwarebranche tobt met het doorberekenen van periodiek gebruiksrecht, zeggen Arno, Hans en Theo Mulder. uiteindelijk zullen producenten moeten overschakelen op het afrekenen van het werkelijk gebruik van standaardprogrammatuur. 

In de softwarebranche voor standaardpak- ketten en in het bijzonder in de sector ERP worden veel problemen ervaren met de manier waarop de kosten van aanschaf en onderhoud worden doorberekend. Dit

heeft alles te maken met de verdienmodellen van producenten en leveranciers van stan- daardsoftware. In aanvang was er een forse groei van de aanschaf en vervanging van bedrijfssoftware. Het was niet abnormaal dat de licentieomzet van ERP-producenten voor 60 procent of meer deel uitmaakte van de totale omzet. Die inkomsten waren veelal voldoende om het ERP-pakket door te ontwikkelen. Inmiddels zijn licentie-inkomsten sterk teruggelopen, mede door de economische situatie van de laatste jaren. ERP-producenten

zijn steeds meer afhankelijk van hun onder- houdsinkomsten. Gebruikers van ERP-syste- men krijgen steeds meer moeite met deze vorm van kosten. Zeker kleinere opdrachtgevers zitten niet te wachten op steeds maar verbe- terde versies, waar zij niet om hebben gevraagd. Ook het begrip voor de wetenschap dat voor reeds ontwikkelde software (veel) betaald moet worden, neemt af. De software bestaat immers al en de leverancier hoeft alleen maar een kopie te maken.

De softwarebranche reageert daarop door andere doorberekeningsmodellen te introduce- ren, die soms ingewikkeld zijn en waarbij gebruikers geen duidelijk verband meer zien tussen de prestatie die zij kopen en de kosten die zij betalen. 

Lees verder op AutomatiseringGids 

Standaard software vereist pay per use
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab