Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Vergaderen om te besluiten

11 March 2021 ondernemen

Het gebruik van een Group Support System in Informatiebeveiliging 

Besluitvorming tijdens vergaderingen is een ongrijpbaar fenomeen [1]. Zo definieerde Thomas Kayser vergaderingen als “a gathering where people speak up, say nothing, and then all disagree” [2]. Effectiviteit van vergaderingen is wereldwijd veel beschreven. Onder andere het gebrek aan zogenaamd “evidence trailing”. Dit herleiden wie, wanneer en waarom een bepaalde beslissing heeft genomen blijkt complex en gezien de stand der technologie vandaag de dag niet meer nodig. Vergaderingen moeten besluitvormers juist faciliteren in het delen van kennis, het bespreken van complexe onderwerpen, het bewaken van voortgang van projecten et cetera en dit alles vaak onder grote tijdsdruk en onzekerheden [3].

Echter door het gebrek aan efficiënte sturing, evenwichtige betrokkenheid van deelnemers en de wet van de decibel, verlopen ze chaotisch en leiden ze tot frustraties. Bij complexe onderwerpen, die een bepaald kennisniveau vereisen, met een lange doorlooptijd is sturing op het proces net zo belangrijk als sturing op de inhoud [3]. Ook bij risicomanagement en informatiebeveiliging wordt nog té veel op de inhoud gestuurd in plaats van op het proces om te komen tot de
gewenste uitkomsten [4]. Het informatiebeveiligingswerkveld wordt grotendeels gemanaged door inhoudelijke mensen die ook in vergaderingen in beperkte mate sturen op een gezonde balans tussen inhoud en het proces [5].

Vergaderingen zonder sturing op het proces leiden bij de deelnemers tot
teleurstelling [6]. Om teleurstellingen te voorkomen, meer effect te realiseren met meetings en doelgerichter samen te werken kan vergadersoftware in combinatie met een ervaren facilitator een goede uitkomst bieden. Uit een studie onder maar liefst 900 vergaderingen komt naar voren dat er 56 procent besparing kan worden behaald op mensuren door de inzet van technologie in combinatie met een goede facilitator [6]. Dan te bedenken dat de gemiddelde manager 25 tot 80 procent van zijn tijd besteedt aan vergaderen is de besparingssom binnen een gemiddelde organisatie snel te maken.

Informatiebeveiliging; een complexe en zorgvuldige zaak Informatiebeveiliging is een goede maar lastige zaak, immers het vakgebied is continu in ontwikkeling. Wat gisteren een goede praktijk was, is vandaag achterhaald. Het is dus van belang om de actuele en juiste kennis op het gebied van informatiebeveiliging boven op tafel te krijgen. Maar hoe doe je dat?

In het kader van een onderzoek op de Universiteit Antwerpen en Universiteit Nijmegen blijkt dat Group-Support-Systemen (GSS) - ook wel vergadersystemen genoemd - complexe oordeel- en besluitvorming zoals die op het gebied van informatiebeveiliging kunnen vereenvoudigen en versnellen [8, 9].

Aan eenvoud en snelheid is binnen de informatiebeveiliging behoefte. 

lees het gehele artikel via https://www.pvib.nl/kenniscentrum; het PvIB geeft het vakblad "Informatiebeveiliging" uit. De artikelen worden na drie maanden beschikbaar gesteld aan iedereen door middel van een pdf bestand. De artikelen, gesorteerd op jaargang en nummer kunt u vinden in het Kenniscentrum. De eerste drie maanden na uitbrengen van het tijdschrift zijn de artikelen exclusief beschikbaar voor leden van het PvIB. 

Referenties

  1. [1]  S. Elsayed-Elkhouly and H. Lazarus, "Why is a third of your time wasted in meetings?," Journal of Management Development, vol. 16, no. 9, p. 672, 1997.

  2. [2]  T. Kayser, Mining Group Gold;Third Edition: How to Cash in on the Collaborative Brain Power of a Team for Innovation and Results, vol. 2, Illinois United States: Irwin, 2010.

  3. [3]  J. Altier, " Process Expertise - A Critical Managing Fundamental, "Business Horizons, no. January, pp. 10-15, 1993.

  4. [4]  J. Pai, “An empirical study of the relationship between knowledge sharing and IS/IT strategic planning (ISSP).,” Management Decisions, Vols. Jan 1-44, no. Emerald Group Publishing Limited, pp. 105-22, 2006.

  5. [5] S. Miranda en R. Bostrom, „Meeting Facilitation: Process Versus Content Interventions,” Management Information Systems, vol. 4, nr. 15, pp. 89-115, 1999.

  6. [6] N. Romano and J. F. Nunamaker, "Meeting Analysis: Findings from Research and Practice," in 34th annual Hawaii International Conference on System Sciences, Maui Hawaii, 2001.

  7. [7] Q. Hu, T. Dinev, P. Hart and D. Cooke, “Managing Employee Compliance with Information Security Policies: The Critical Role of Top Management and Organizational Culture.,” Decision Science, Vols. 28-43, no. 4, pp. 615-60, 2012.

  8. [8] Y. Bobbert and J. Mulder, "Group Support Systems Research in the Field of Business Information Security; a Practitioners View," in 46th Hawaii International Conference on System Science, Hawaii US, 2013.

  9. [9] Y. Bobbert en J. Mulder, „Governance Practices and Critical Succes Factors suitable for Business Information Security,” in International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks, India, 2015.

Vergaderen om te besluiten
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab