Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

e-CF themanummer in tijdschrift Informatie

5 April 2014 onderwijzen


Het themanummer van het tijdschrift Informatie (zie http://www.informatie.nl) gaat deze maand over het European Competence Framework, kortweg het eCF. Doel van dit EU referentiekader is om beroepsprofielen te ontwikkelen die herkenbaar zijn in Europa.
 
In het artikel "E-Competence Framework: Quo Vadis?" gaat Erik de Vries - lector op de Hogeschool Arnhem & Nijmegen en docent aan de Haagse Hogeschool - in op de randvoorwaarden voor een succesvolle acceptatie van het ECF in Nederland en de vraag welke richting het vakgebied wil inslaan met e-CF. Interessant is de visie op de vakgebieden ICT, HRM en onderwijskunde, alsmede  de typering van de beoefenaars van die vakgebieden. Om een discussie op gang te zetten wordt ook gewezen op enkele adders onder het gras. 
 
In het tweede artikel stellen Kato Vierbergen en Barbara Bourne dat de toepassing van het e-CF  de eenduidigheid, transparantie en mobiliteit van ICT-professionals bevordert niet alleen binnen de overheid, maar ook in het bedrijfsleven en het onderwijsveld. De auteurs geven aan welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in Nederland om te komen tot een Nederlands e-CF.
 
John May, Learning Strategy Consultant bij Capgemini Academy wijst op de noodzaak van uniforme beschrijvingen van rollen en functies in de ICT en verklaart dat op grond van de snelle ontwikkelingen in het vakgebied. Met oog op de voortdurende kwalitatieve groei en verandering. Daarnaast geeft John May praktijkvoorbeelden van het e-CF, zoals dat Capgemini dat voor KPN een gestructureerde opleidingsoplossing heeft gebouwd op basis van het e-CF.
 
Anita Bosman en Arjan van Dijk, beide verbonden aan het Nederlands Genootschap voor Informatici (NGI), geven een samenvatting van een aantal raamwerken naast het e-CF.  De auteurs lichten de structuur van het e-CF toe, die bestaat uit 4 dimensies, 5 competentiegebieden, 36 competentiereferenties, 5 bekwaamheidsniveaus en de 23 functieprofielen van het e-CF. Zij werken dat uit voor het functieprofiel Business Information Manager. Verder concluderen zij dat het e-CF de werving en selectie van nieuwe medewerkers, assesments of inhuur van ICT-professionals vereenvoudigt en helpt bij het opleiden van medewerkers.
 
Vanuit Belgie komt een praktijkvoorbeeld van Kim Maes, Pieter Brabants, Steven De Haes van de Antwerp Management School, waar universitair onderwijs via e-CF gekoppeld wordt aan internationale samenwerking in de vorm van een schakelprogramma dat in 2014 is gestart met Nederlandse ICT-hogescholen, die verbonden zijn aan het Nederlandse Platform ICT-Hogescholen (www.spih.nl). In het praktijkvoorbeeld wordt het e-CF gebruikt om de professionele vaardigheden van twee masteropleidingen (MITGA en MEITA) te beschrijven. De auteurs concluderen dat het e-CF in de onderwijswereld toepasbaar is om transparant te kunnen communiceren over de ontwikkeling van bepaalde competenties, vergelijking van opleidingen, alsmede objectieve verkenningen van onderlinge doorstroommogelijkheden.
 
Paul Aertsen en Wanda Saabeel gaan in het laatste artikel in op de-CF-toepassing in het HBO informatica-onderwijs en bijbehorende nationale examens. Opleidingen moeten aantoonbaar gaan aansluiten bij het e-CF. Dat is geen gelopen race. In het artikel geven de auteurs op welke manieren de balans kan worden gevonden tussen het internationale kader en de lokale beroepsprofielen. In Nederland gebeurt dat door de invoering van nationale  iEXA-(HBO)-examens door de exameninstituten EXIN en de Associatie, gebaseerd zijn op de specificaties van de Stichting Platform Informatica Hogescholen (SPIH).

e-CF themanummer in tijdschrift Informatie
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
Developed by U-Lab