Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Heb jij je (beleids)informatie en technologie onder controle? Het spanningsveld tussen IT'ers en niet-IT'ers

26 December 2018 onderwijzen

Inzicht in de organisatie, inzicht in technologie, inzicht in de kosten en waarde van informatie en in het bijzonder de communicatie tussen ICT en management: daar gaat dit boek over. Dit boek gaat niet over de realisatie van een ICT-project. Het gaat over het proces dat aan de realisatie voorafgaat. Te veel ICT-projecten eindigen in mineur. De oorzaak ligt grotendeels bij een onvoorzichtige of onzorgvuldige voorbereiding. Dit kan nochtans vermeden worden. In dit boek vertellen we hoe.
Dit boek is ook de leidraad voor een opleiding die geregeld bij V-ICT-OR en AMS (Antwerp Management School) wordt gegeven. Tijdens de sessies worden ervaringen uitgewisseld en worden oefeningen in communicatie en analyse in groepen gemaakt.

Dit boek hanteert de DEMO-denkwijze over organisaties (DEMO: Design & Engineering Methodology for Organizations) met de kleuren van de actoren: rood, groen en blauw. Om de methodiek toegankelijk te maken, wordt er verwezen naar een kabouterverhaal. De kabouters dragen mutsen met de overeenkomstige kleur. In dit boek zullen we uiteraard deze kleuren verklaren en we zullen ze systematisch hanteren. De pictogrammen van kabouters met hun kleurenmutsen dragen wezenlijk bij tot het eenvoudig voorstellen van vaak complexe processen.

Elke organisatie, zowel in het bedrijfsleven als de overheid, is gebaat bij dit boek én bij de daarop gebaseerde opleiding. Het zou van méér dan goede wil getuigen dat de leidinggevende samen met de ICT’ers dit boek leest of de opleiding volgt. Het signaal dat hiermee wordt gegeven, zal zijn uitwerking in de coulissen niet missen. Daar zijn de auteurs van dit boek van overtuigd. Deze publicatie is een kennismaking tussen twee werelden: de wereld van het management en de wereld van de IT. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan de versmelting van beide.

In deel 1 beschrijft dit boek een leidraad bestaande uit 24 stappen om een IT-project uit te voeren, van de start tot de opvolging. Het is een stappenplan zoals de auteurs het in hun diverse loopbanen hebben ervaren. Dit boek is een praktische handleiding om een IT-project met succes te leiden naar het creëren van waarde of om eraan mee te werken.

Waarom kosten IT-projecten zoveel geld? Hoe komt het toch dat zoveel IT-projecten mislukken? In deel 2 beschrijven de auteurs de kenmerken van een goed IT-project en de valkuilen die een project tot mislukking kunnen drijven. De omvang van het project is één van de bepalende factoren. Opnieuw hebben de auteurs hun ervaring neergeschreven. Door uit hun ervaring de nodige conclusies te trekken, kunnen nieuwe ontgoochelingen vermeden worden.

Deel 3 bevat analysetechnieken. De rode draad in het boek is analyseren. Te vaak worden dure projecten opgestart of gecontinueerd zonder grondige analyses. Al dat nattevingerwerk is de oorzaak van veel ellende.

In deel 4 presenteren wij universele IT-snelbouwstenen. Deze IT-bouwstenen liggen al klaar om gemetseld te worden. Je hoeft alleen nog te zorgen voor het cement. Zelf de bouwstenen bedenken en gaan produceren is uiteraard een optie, maar het kan sneller en goedkoper door gebruik te maken van wat er al is. Re-use, Reduce and Recycle is een hedendaags managementprincipe dat ingegeven is door de drang naar duurzaamheid.

Medewerkers en hun leidinggevenden verstaan vaak niet hoe ICT in elkaar zit, maar omgekeerd is de kennis ook niet altijd bijster groot. Hoe wordt een bedrijf georganiseerd? Hoe werkt de overheid? Hoe een bedrijf of een overheid wordt aangestuurd, daar hebben we een apart deel aan gewijd, namelijk deel 5. De projectleider zal gebaat zijn met het inzicht dat we beschrijven, zowel van de ICT- organisatie als van de bedrijfs- en overheidsorganisatie. Vele projecten vallen of staan met de kwaliteit van de communicatie. Inzicht hebben in de organisatie is bijgevolg nodig om te weten wie je zeker moet contacteren en niet mag vergeten!

We eindigen dit boek met deel 6, dat eveneens een rode draad is in dit boek, namelijk de communicatie tussen IT en de rest van de organisatie. Het jargon van het management en het jargon van ICT is vaak een hinderpaal in de wederzijdse communicatie. Typische uitdrukkingen en termen uit beide jargons hebben we opgelijst en verklaard in de hoop de Babylonische spraakverwarring te kunnen verijdelen.

 

Heb jij je (beleids)informatie en technologie onder controle? Het spanningsveld tussen IT'ers en niet-IT'ers
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
Developed by U-Lab