Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

ICT in onderwijs versnelt talentontwikkeling

13 September 2018 onderwijzen

Bedrijven innoveren door micro-experimenten en microlearnings. ICT verandert het onderwijs: van het overdragen van feiten naar het aanleren van vaardigheden, van het reproduceren van feiten naar het toetsen van competenties. En in het verlengde hiervan verandert ook het innovatieproces bij organisaties. Micro-experimenten en microlearnings worden de hefbomen van innovatie.

STUDEREN WORDT ANDERS, DOCEREN WORDT ANDERS EN TOETSEN WORDT ANDERS. 

Dit is met name te zien in het volwassenenonderwijs, bijvoorbeeld bij de deeltijdbachelor- en deeltijdmasteropleidingen. In deze deeltijdopleidingen werken de deelnemers naast het werk en zij nemen de snel veranderende beroepspraktijk mee naar het klaslokaal en in de uitwer- kingen van hun opdrachten. 

Een andere factor die doceren en toetsen verandert, is de vergaande toepassing van ICT in het onderwijs. De tijd dat de laptop opgeborgen en de telefoons uitgeschakeld moesten wor- den, ligt achter ons. De computer wordt al jaren door docenten gebruikt voor presenteren en lesgeven. Tegenwoordig wordt van de deelnemers verwacht dat zij hun smartphone en laptop gebruiken, niet alleen voor, maar ook tijdens de lessen om aan opdrachten te werken, informatie te vinden of boeken te lezen. IT verandert het lesgeven van het overdragen van feiten (die toch eenvoudig via het internet opgezocht kunnen worden) naar het aanleren van vaardigheden (dus in plaats van het uit het hoofd leren). De toetsen veranderen van kennis naar inzicht en toepassingsvragen, zoals het uitwerken van een casus. Het meenemen van de boeken wordt zelfs door de docenten aangemoedigd, omdat in een ‘openboekexamen’ het niet gaat om het reproduceren van feiten maar het toetsen van de competentie.

MICROLEARNING

Een steeds duidelijkere trend is dat de smartphone gebruikt wordt in het onderwijs om ook in de trein, tussendoor op het werk of thuis te kunnen leren. Omdat de tijdsduur dan beperkt is tot maximaal vijf minuten, wordt zo’n les een ‘microlearning’ genoemd. Zo’n korte les bevat tekstfragmenten, verwijzingen naar (internet)bronnen, vaak een korte videoclip en enkele vragen om te toetsen of de les begrepen is.

Het maken van een microlearning kan ook in de vorm van een werkstuk, zodat studenten naast uitgeverijen en docenten, coproducenten zijn in het onderwijs. Het vervolgens via internet delen van de microlearning met de docent, medestudenten of collega’s op het werk biedt de mogelijkheid om met ICT in het onderwijs, op een probleemgestuurde, actiegerichte manier te experimenteren op de werkplek. Dit maakt het onderwijs tot een kracht voor de innovatie van organisaties.

POLITIE

Een goed voorbeeld van de toepassing van microlearnings is te vinden bij de Politieacademie. Binnen de leergang ‘Toekomstgericht ontwikkelen’ worden nieuwe strategieën voor de politie getoetst aan de praktijk door micro-experimenten. De medewerkers kijken naar ‘hoe past mijn experiment in het grotere strategieplaatje?’ en ‘hoe zorg ik ervoor dat de grotere strategie versterkt wordt door mijn bijdrage in de praktijk?’. Deze wijze van bottom-up verbinden met de grote top-downstrategie door kleine strategische initiatieven op de werkvloer, is niet nieuw en stamt al uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het is de theorie en metafoor van het ‘linker- en rechterbeen’ en de coördinatie tussen beide benen om te kunnen lopen, van de management- en strategie- wetenschapper Henry Mintzberg. Mintzberg maakte onderscheid tussen de grotere top-down ‘geplande strategieën’ en de kleine, innovatieve en opkomende ‘emergente strategieën’.

Binnen de Politieacademie wordt met microlearning gekeken naar wat we nu al hebben, in plaats van een strategie, een blauwdruk of een vergezicht van strategen als stip op de horizon. Door kleine experimenten ontwikkelen we strategische initiatieven vanuit de praktijk. Het besef ontstaat dat wat we doen ook met strategie te maken heeft. Precies wat Mintzberg zegt, namelijk dat we het operationele proces als strategisch thema moeten zien. In de politieorganisatie is dat heel belangrijk omdat het politiewerk aan verandering onderhevig is. Door het denken en doen te combineren wordt het adaptieve vermogen van de medewerkers en eenheden vergroot. Daarmee worden waarde en betrokkenheid gecreëerd, wat de adoptie van de nieuwe werkwijze of technologie uit het experiment dan weer versnelt. Door in de praktijk te kijken en te luisteren terwijl je niet weet wat de uitkomsten zijn, ontstaat er ruimte bij deelnemers om open te kijken. Een belangrijke onderwijsdoelstelling is de deelnemers een ontwerp te laten maken van een toekomstgericht experiment, het uit te laten voeren, te bespreken en door te geven.

Een concreet voorbeeld van een micro-experiment is het idee van een mobiele verhoorruimte, zodat betrokkenen direct op locatie gehoord kunnen worden. Dit idee ontstond in de praktijk naar aanleiding van een misdrijf in een bejaardentehuis, toen de bewoners 30 kilometer heen en terug moesten reizen naar het politiebureau om verhoord te worden. Tijdens de verkenning bleek dat in het buitenland reeds naar tevredenheid gebruik werd gemaakt van een volledig ingerichte bus, als mobiele verhoorruimte. Met een klein team werd onderzocht of deze oplossing haalbaar is en welke waarden deze werkwijze zou toevoegen. Vervolgens werd gekeken hoe dit initiatief kan bijdragen aan de grotere strategie.

MICROPROJECTEN

Experimenten moeten klein of micro zijn, want megaprojecten passen niet in het onderwijs. Microprojecten doe je met een klein team, met mensen die elkaar kennen. Je doet het project binnen een paar weken tot maximaal enkele maanden en je hebt een concreet resultaat voor de klant. Niet zodat je enkel een bepaalde fase hebt afgerond, zoals ‘zagen’, ‘schuren’ en ‘lakken’. Want dan heb je alleen nog maar hout, waarmee de klant niets kan. Nee, de klant krijgt eerst een ‘stoel’ om op de juiste hoogte te zitten en daarna een bijpassende ‘tafel’. Waarom? Je kan dan eerst aan de klant vragen: ‘hoe bevalt de stoel?’, alvorens de hoogte van de tafelpoten te bepalen. Daarmee komt de klant niet als laatste in beeld; zij/hij is vanaf het begin betrokken bij het microproject.

Dat is wat een microproject doet: samenwerken met alle betrokkenen voor het resultaat. Het blijft niet alleen klein, snel en goedkoop, het levert ook de meeste waarde op voor het kunnen veranderen. Want daar gaat het om: je wilt een organisatie ontwerpen die eenvoudig en snel veranderingen uit de omgeving kan toepassen. En omgekeerd ook: een organisatie die innovaties kan doorgeven aan de omgeving. Een micro-project is daarvoor een heel geschikt instrument. Voor het onderwijs betekent dit dat een medewerker of leidinggevende moet weten wat binnen zijn afdeling gebeurt. Hij/zij moet constant op zoek naar manieren om de processen binnen de organisatie te verbeteren.

De grootste hindernis voor het onderwijs is het klein genoeg formuleren van een project. 

Microprojecten brengen niet alleen resultaten voor de organisatie, zij maken ook de talenten van de medewerkers – nu in hun rol als student – zichtbaar (ook talentmanagement genoemd). Doordat medewerkers de gelegenheid krijgen hun eigen processen te innoveren, wordt hun een platform geboden. Er zijn zeer veel talenten binnen organisaties die enkel daarbuiten tot ontwikkeling komen. Denk aan bestuurders van verenigingen. Allerlei zaken die georganiseerd worden buiten werktijd. Maar als je mensen de gelegenheid geeft tijdens het werk microprojecten uit te voeren, en die laat presenteren en terugkoppelen aan de organisatie op de verschillende werkvloeren, ook aan het management, dan doe je eigenlijk aan talentmanagement. Je laat mensen zien wat zij bijdragen aan de organisatie. En daarmee bouw je niet alleen aan resultaten, maar ook aan een organisatie en cultuur waarin veranderen – door te experimenteren in microprojecten – mag en zelfs leuk is.

Strategische lenigheid ontstaat als iedereen betrokken is 

Lees verder op www.agconnect.nl/pijler/innovatie-strategie 

Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
Developed by U-Lab