Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Korte en kleine microprojecten vragen eigen infrastructuur

17 May 2021 onderwijzen

Wat is er nodig om een microproject te laten landen in een organisatie, juist om de verandering te bevorderen? 

 

Ik heb uitgelegd aan een aantal onderzoekers in Amerika dat Nederland - als je kijkt naar vervoer - hele kleine projecten heeft. Namelijk “de fiets”. Maar dat het niet voldoende is om alleen maar een fiets te hebben. Je moet ook fietspaden hebben. Je moet verkeerslichten hebben. Je moet mensen leren fietsen volgens de regels. Kinderen leren op de lagere school deze regels. Automobilisten moeten zich bewust zijn van fietsers. En dat betekent dus dat er meer nodig is dan enkel en alleen het kleine project.  

De omgeving waarin een microproject moet worden geplaatst, moet zich bewust zijn dat er veel meer kleine projecten, dan alleen de paar grote. En als dat zo is, dan is het fietsen eenvoudig, snel en goedkoop. Maar let er wel op dat dezelfde infrastructuur moet kunnen voorzien in veel, kleine microprojectjes.

De eerste publicaties dat kleine projecten, tegenwoordig zou je spreken over agile projecten, verschenen in de jaren ’90, onder andere van de Standish Group, welke opgericht is door Jim Johnson. Jim vatte meer dan twintig jaar geleden het idee op om onderzoek te doen naar de vraag hoe IT-projecten slagen of falen? Hij wilde dat niet doen vanuit zijn eigen ervaring, maar vanuit de ervaringen van velen. Daarvoor heeft hij allerlei partijen in een netwerk samengebracht. Het gaat daarbij om grote organisaties en om kleine organisaties. Die leveren jaarlijks duizenden cases of voorbeeldprojecten aan. Daarbij wordt vastgelegd hoe ze zijn gestart. Wat was de bedoeling van zo'n project? Zijn het grote projecten of kleine projecten? Jim Johnson laat de vragenlijsten niet alleen invullen, maar hij overlegt ook wat er goed of fout gegaan is. Er wordt bekeken hoe het project is verlopen. Daaruit blijkt dat er nogal wat projecten zijn gefaald. Naar aanleiding daarvan zijn in de jaren negentig de eerste rapporten ontstaan onder de naam CHAOS Reports; het is een chaos bij IT-projecten. 

Van de projecten die door de Standish Group worden verzameld, komt zo'n 50% uit Amerika. Een ander groot deel komt uit Europa. Daarvandaan zal zo'n 30% komen. Het gaat daarbij om zowel kleine als grote projecten. Vaak wordt gesteld dat ICT-projecten falen, maar daarbij heeft men het dan meestal over een gemiddelde. De spreiding is veel interessanter. Jim Johnson gaat ervan uit dat projecten die meer dan 10 miljoen dollar kosten, groot zijn. Hij heeft laten zien dat juist die grote projecten falen. Dat was een eyeopener. Kleinere projecten, van laten we zeggen 100.000 euro, slagen over het algemeen wel. Als je dat weet, ga je beseffen dat het heel belangrijk is om meer genuanceerd naar de projecten te kijken. 

Het verloop van IT-projecten zegt heel veel over samenwerking tussen mensen. Technologie is daarbij eigenlijk een kleiner onderdeel. Juist daarom is er een relatie tussen de grootte van projecten en het falen ervan. Immers hoe groter het project, hoe meer samenwerking er nodig is en hoe meer kans er dus is op miscommunicatie en op falen. Daar zit dus een wetmatigheid. Vandaar dat de Standish Group al sinds de ’90 jaren adviseert om projecten kleiner te maken, niet groter. Echter korte en kleine projecten vragen een eigen aanpak en infrastructuur. 

 

Korte en kleine microprojecten vragen eigen infrastructuur
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
Developed by U-Lab