Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Laat nationaal én internationaal zien wat je waard bent

22 December 2016 onderwijzen

”Vroeger was AMBI dé manier om als ICT-er te laten zien wat je waard was. Nu is dat iEXA. Examens gebaseerd op het European e-Competence Framework met een duidelijk herkenbare waarde op de arbeidsmarkt.”  

European e-Competence Framework

”De iEXA examenspecificaties zijn gebaseerd op het European e-Competence Framework (e-CF). Een begrip dat steeds meer bekendheid krijgt op de Europese arbeidsmarkt. Zo wordt e-CF door de overheid en steeds meer bedrijven gebruikt bij het inrichten van het functiegebouw. Het e-CF definieert welke competenties een ICT-er nodig heeft, uitgesplitst naar niveau. Bij het bepalen van wat een ICT-er op een bepaald niveau moet kennen en kunnen, zijn duizenden organisaties betrokken geweest.”

Van raamwerk naar examens

”Bij het opstellen van de examenspecificaties kijken we eerst naar het e-CF. Wat moet iemand in ICT kennen en kunnen op Europees niveau? Dan kom je uit op zo’n 40 competenties. Dit levert vervolgens exameneisen op die onderverdeeld zijn in twaalf blokken van gelijke grootte. Allereerst drie blokken voor de basis: bedrijfsprocessen, informatiesystemen en infrastructuur. Vervolgens kun je je in elk van die drie lijnen gaan verdiepen. De eerste stap is om je te verdiepen in gebruik en beheer, vervolgens in realisatie en ontwerp en tot slot in architectuur en governance.”

iEXA: groter, bekender en internationaal gericht

”Een belangrijk verschil met AMBI is dat iEXA niet alleen gericht is op techniek maar ook heel sterk is in bedrijfskunde. Daarmee is een duidelijke extra invulling gecreëerd die aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt, ook in Europees verband. Zo is men in Engeland bijvoorbeeld heel ver met duurzame ICT. Ook dat is meegenomen in de examenspecificaties. Daarmee wordt internationale kennis ingebracht over hoe je omgaat met het managen van ICT. Daarnaast is ook de techniek van iEXA vooruitstrevender en sluit deze goed aan bij actuele ontwikkelingen zoals cloud computing.” 

Examinering door Associatie en EXIN

” De iEXA-examens worden ontwikkeld door twee onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande examenorganisaties: EXIN en de Associatie voor Examinering. Die onafhankelijkheid is heel belangrijk. Het komt de kwaliteit ten goede. Vergelijk het maar met een hogeschool waar een docent zelf de syllabus verzorgt, zelf les geeft en zelf het examen opstelt en beoordeelt. De uitkomsten daarvan zeggen dan niet zoveel over de kwaliteit. De iEXA-examens echter worden (inter)nationaal afgenomen door een onafhankelijke organisatie. Alle studenten leggen hetzelfde examen af. De kwaliteit van de diverse opleiders wordt daardoor goed vergelijkbaar.”

Internationalisering

”De internationale opzet van iEXA is een groot voordeel voor studenten. Met een iEXA-diploma laat je ook in het buitenland zien wat je waard bent. Internationalisering is immers het sleutelwoord op de huidige arbeidsmarkt. Via internet werk je samen of concurreer je met professionals in het buitenland. Dat kan alleen als je op internationaal niveau kunt laten zien over welke competenties je beschikt.” 

Doorstroom naar universiteit

”De internationale aanpak creëert daarnaast meer mogelijkheden om door te stromen naar een vervolgstudie, ook in het buitenland. Een krachtig voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen LOI Hogeschool en Antwerp Management School in België. Wie bij LOI Hogeschool de HBO-bacheloropleiding Informatica heeft gevolgd, kan bij Antwerp Management School een executive-module op masterniveau volgen. Slaag je hiervoor, dan heb je laten zien dat je het niveau van een universitaire master aankunt en kun je doorstromen.”

Laat nationaal én internationaal zien wat je waard bent
Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
Developed by U-Lab