Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Nationaal Management en IT Symposium

22 December 2013 onderzoeken

Prof. Hans Mulder | Directeur Viagroep NV

Programma: 
Bonje met de Buren | TV Formats | 12:30
Hans houdt zich als deskundige frequent bezig met geschillenbeslechting. Hij treedt regelmatig op als deskundige voor Arrondissementsrechtbanken en Gerechtshoven en heeft sinds 1996 meer dan tachtig arbitrages, mediations, bindend adviezen en deskundigenonderzoeken uitgevoerd.

Bonje met de Buren
Geschillenoplossing en de wetten van gefaalde IT-projecten
De rechtszaak gewonnen, maar het automatiseringsproject reddeloos verloren. In een rechtszaak wordt de relatie tussen automatiseerder en klant vaak onherstelbaar beschadigd, waardoor van samenwerking in het project geen sprake meer is. Terwijl er toch vrijwel altijd sprake is van een coproductie. Om dergelijke Pyrrusoverwinningen te voorkomen zijn er alternatieven voor juridische procedures. Veel zakelijke maar ook persoonlijke relaties zijn gebaseerd op het feit dat partners elkaar aanvullen. Hierbij geldt dat de som van hun inspanningen meer is dan twee (1+1=3). Zodra de belangen uit balans raken, gaan mensen elkaar tegenwerken (-1-1=-3); een verschil van zes punten.

Bij 'rechten' gaat het om de vraag wie er gelijk heeft. Maar hoe bepaal je dat? Meestal wordt een beroep gedaan op regels of eerdere uitspraken. Een regel moet een zekere legitimiteit hebben. Bekende regels zijn bijvoorbeeld: 'Wie het eerst komt,  wie het eerst maalt' (bij de molenaar), 'Vrouwen en kinderen eerst' (de Titanic) of 'Iedereen is gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen' (George Orwell). Rechten zijn echter zelden in de praktijk duidelijk. Dit is des te lastiger omdat een individueel automatiseringsconflict dikwijls zeer gecompliceerd is. Automatiseringsrechtszaken zijn complex omdat zij betrekking hebben op de nieuwste technologie in combinatie met menselijke belangen. Een voorbeeld van deze complexiteit is dat veel bedrijven afhankelijk worden van het Internet, terwijl in termen van klassieke eigendomsverhoudingen niemand het Internet bezit of er verantwoordelijk voor is. Deze combinatie maakt het voor zowel de rechtbank als de partijen moeilijk te be
palen wie veroordeeld dient te worden en wat de hoogte van de schade is.
Deze onzekerheid wordt vergroot door het feit, dat juristen de feitelijke werkelijkheid trachten te vertalen in een juridische werkelijkheid gebaseerd op rechtsregels. Dit proces heet subsumeren. Het gevolg is dat in een rechtszaak de partijen vaak het gevoel krijgen, dat de procedure een eigen leven leidt en de uitkomst afhankelijk is van onbegrijpelijke details.

Bij 'belangen' is men geïnteresseerd in het antwoord op de vraag hoe de investeringen en de relatie tussen opdrachtgever en automatiseerder behouden kunnen blijven en de schade beperkt kan worden. Geschillenoplossing neemt de verschillen in belangen als uitgangspunt. Er wordt getracht elkaars belangen te respecteren en weer in balans te brengen.
 

Het volgende voorbeeld toont het verschil tussen 'rechten' en 'belangen'. Een ondernemer en computerleverancier sluiten een overeenkomst voor het leveren van een restvoorraad PC-onderdelen. De ondernemer gaat failliet en eist in een rechtszaak, als gevolg van het niet leveren van de restvoorraad, een schadevergoeding. Eind 1998, na dertien jaar procederen, schakelt de rechter een deskundige in om de schade te bepalen.
De deskundige vraagt bij een Zweeds computermuseum het configuratieschema van de PC op, waarna de restvoorraad fictief wordt 'geassembleerd'. Hij komt tot de conclusie dat het door de rechtbank vastgestelde aantal PC's nooit uit de onderdelen geassembleerd kon worden. Dit omdat niet een PC-voorraad, maar slechts resterende onderdelen zouden worden geleverd, met een ongelijke verdeling van moederborden, beeldschermen en diskdrives. Merkwaardig genoeg wordt het technisch juiste aantal PC's door de rechtbank aangemerkt als 'rechtens onjuist'. De reden om dit juiste aantal PC's juridisch te verwerpen, is gelegen in de uitspraak van 1986, waarin op juridische gronden werd bepaald dat tweehonderd PC's konden worden samengesteld.
Met andere woorden, het volgen van de juridische weg kan ertoe leiden dat partijen zichzelf en de oorspronkelijke aanleiding niet meer herkennen in de uiteindelijke uitspraak.

Indien zich toch een geschil aandient moet men zich de vraag stellen of een rechtszaak de geëigende weg is? Er hebben zich geschillen voorgedaan waarbij de kosten voor advocaten niet in verhouding stonden tot de zaak zelf (wie procedeert om een koe, legt er een op toe).
Wanneer beide partijen willen, bestaat er een weg om door geschillenoplossing snel en vertrouwelijk tot een oplossing te komen. Een voorbeeld:
Twee partijen dreigden elkaar met claims van een half miljoen en hoger. Door de aandacht te verleggen naar de wederzijdse belangen kon het conflict echter op een achternamiddag worden geschikt voor minder dan 3 procent van de geëiste claims. Het maken van afspraken over service, onderhoud en de continuïteit van de software-investeringen bleken van groter belang dan het beantwoorden van de vraag wie in zijn recht staat.

In de presentatie werd vervolgens ingegaan op dertien wetten in de IT, te weten de wet van Moore, Murphy en de tien Chaos-wetten
Onderscheid: IT-geschillenoplossing wordt onderbouwd vanuit onderzoek van meer dan 50.000 IT-projecten.

De beschikbare presentaties van het symposium kunt u hier direct downloaden: 
http://www.nationaal-management-en-it-symposium.nl/images/presentaties-mitsymposium2013.zip

De epub van de dag, de videoreportages, foto's en meer kunt u bekijken en downloaden op: http://www.nationaal-management-en-it-symposium.nl/terugblik
 

Nationaal Management en IT Symposium
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab