Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Software-assemblagestraat

18 March 2017 onderzoeken

door Klaas Meijer en Hans Mulder

PRODUCTIVITEITSFACTOREN ONTWIKKELEN ZICH IN DE MEESTE INDUSTRIEËN OP EEN MANIER WAARBIJ HET PRODUCEREN VAN EEN EXTRA PRODUCT STEEDS MINDER KOST.

De meerkosten voor een extra product in een productielijn nemen dus af. Het bouwen van de duizendste auto is daarmee goedkoper dan het eerste exemplaar. Voor softwareprojecten geldt deze productiviteitsgroei niet, blijkt uit onderzoek van onder anderen prof. Manny Lehman en de Standish Group. Sterker nog, het realiseren en inpassen van het duizendste softwareproject in eenzelfde IT-landschap kost meer tijd en geld en levert vaak minder op dan één op zichzelf staand project. Ofwel, softwareontwikkeling wordt beheerst door Lehmans wet van toenemende complexiteit. Deze wetmatigheid is vergelijkbaar met de ‘wet van de toenemende (relatieve) kosten’, waarbij het inzetten van steeds meer middelen leidt tot een steeds lagere opbrengst.

Productiviteitsgroei zoals die gerealiseerd wordt in andere industrieën, lijkt nog ver uit het zicht van de software-industrie. De bouwers van IT-hardware is het wel gelukt om in de afgelopen decennia de kosten van processoren in relatie tot hun capaciteit te verlagen. Deze productiviteitswinst staat bekend als de wet van Moore en stelt dat het aantal transistoren op een computerchip door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt. Ook op het gebied van netwerken is een soortgelijke groei bekend onder ‘de wet van Metcalfe’, waarbij de waarde van het netwerk toeneemt naarmate het netwerk groeit. Twee telefoons in de hele wereld zijn weinig waard, maar als iedereen een telefoon heeft is de waarde gigantisch. Onderzoek van de afgelopen jaren (onder andere Universiteit Antwerpen) heeft geleid tot het inzicht dat de snelheid van softwareontwikkeling factoren omhoog kan als een groot deel van de bouw wordt geautomatiseerd.

VAN UREN PER FUNCTIEPUNT NAAR FUNCTIEPUNTEN PER UUR  

Tot op de dag van vandaag heeft de softwarebranche dit echter niet opgepakt en de gewenste productiviteitstoename niet laten zien. De vraag is, waarom niet? Is het, omdat eigenlijk ‘niemand’ in de software-industrie zit te wachten op een technologische innovatie die het huidige verdienmodel, waarbij in uren wordt afgerekend, onhoudbaar maakt? Of zijn het de werknemers in bedrijven die niet zitten te wachten op innovatie die naast een hogere productiviteit mogelijk ook banenverlies oplevert. Hoe zou een bedrijf eruitzien als de productiviteit met een factor 10 toeneemt? Veel organisaties hebben afgelopen decennia een complete bedrijfsstructuur gebouwd rondom het produceren en aanschaffen van software. Hierin bevinden zich informatiemanagers, architecten, ontwerpers, analisten, bouwers, testers, managers, inkopers. De kans is groot dat een deel van dit bouwwerk dan niet meer nodig is. En de vraag die dan natuurlijk als eerste opkomt is: Welke kalkoen zet zichzelf met kerstmis op het menu? Welke leverancier gaat helpen met een oplossing die een factor 10 goedkoper is en waarmee hij zijn eigen verdienmodel om zeep helpt? Wat moeten we met outsourcingscontracten als blijkt dat het meeste werk gaat zitten in het specificeren en de communicatie met de business en dit het beste ‘on site’ kan?

Dit soort vragen zijn uitingen van een ander vraagstuk, namelijk van de voorwaarden die nodig zijn, om innovatie geadopteerd te krijgen. Bovenstaande en andere vragen zullen dus eerst beantwoord moeten worden voordat de gewenste innovatie doorgang kan vinden. 

Natuurlijk is het een kwestie van tijd dat deze manier van softwareontwikkeling op grote schaal haar intrede doet, maar dat werd ook jaren geleden beweerd van de elektrische auto. Een markante uitspraak van de ANWB in de Kampioen van meer dan 118 jaar geleden (1898) illustreert de lange weg:

‘Het is te voorzien, dat het vervoermiddel der toekomst voornamelijk door elektrische drijfkracht zal worden bewogen.’ 

Pas met de komst van de lithiumion batterij aan het begin van de eenentwintigste eeuw, een uitgebreid netwerk van laadpalen en subsidies van de overheid, krijgt de elektrische auto een nieuwe kans. 

Inmiddels lijken we op de drempel te staan van een echte doorbraak.

“Evolueerbare software, zonder technische schuld, is inmiddels haalbaar.”  

Lees verder voor volledig artikel in AGConnect, maart 2017, pagina 42-45

 
 

Software-assemblagestraat
Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab