Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

uitdijing en hoe hou je projecten micro?

5 October 2018 onderzoeken

 

Wat is nou eigenlijk een microproject? En waar heb ik dat voor het eerst gezien? Als onderzoeker samen met de Standish Group in Boston. En zij hebben al vanaf de jaren negentig een database aangelegd met projecten. Momenteel zitten daar zo'n 120.000 projecten in, die zijn geëvalueerd na afloop van elk project. En wat zien zij? Kleine projecten zijn het meest succesvol en leveren de meeste waarde op. Zij noemen dat ook wel microprojecten.

Microprojecten doe je met een klein team, met mensen die elkaar kennen. Je doet het project binnen een paar weken en je hebt een concreet resultaat voor de gebruiker. Niet zodat je enkel een bepaalde fase hebt, zoals 'zagen', 'schuren' en 'lakken'. Want dan heb je alleen nog maar hout. Nee je krijgt een 'kastje', een 'tafel' en een 'stoel'. Waarom? Je kan gelijk vragen aan de gebruiker 'hoe bevalt de stoel, hoe bevalt het kastje?' Daarmee is de organisatie, niet meer eindgebruiker, maar betrokken in het microproject. Dat is wat een microproject doet, samenwerken met alle betrokkenen voor het resultaat. En blijft zo'n microproject niet alleen klein, snel en goedkoop, maar het levert ook het meeste waarde op voor veranderen. En dat is waar het eigenlijk om gaat. Je wilt met elkaar een organisatie hebben, die eenvoudig en snel veranderingen uit de omgeving kan toepassen. En omgekeerd ook, veranderingen kan doorgeven aan de omgeving. Een microproject is daarvoor een heel geschikt instrument.

 

Projecten hebben de neiging om groter te worden. Het werd wel genoemd in de Tweede Kamer ' uitdijing'. 

Projecten dijen uit. Mensen hebben steeds meer wensen en eisen en daarmee wordt het project groot. Hoe hou je een project nou micro? Hoe hou je een project klein?

Eigenlijk moet je proberen niet iets minder te doen, maar veel minder te doen! Dus laten we zeggen 'in de helft van de tijd, met de helft van de kosten, en de helft van de mensen gaan we het proberen'. Natuurlijk zal iedereen zeggen bij aanvang: 'dat kan niet!' Maar het proces dat je daarmee in werking stelt is 'hoe kunnen wij creatief zijn?', 'Hoe kunnen wij met minder, meer bereiken?' En dat is eigenlijk al de eerste stap. Probeer met een kleine stapsgewijze aanpak, waarbij de resultaten ook direct toepasbaar zijn in korte tijd te komen tot de verandering. Dus microprojecten beginnen eigenlijk met hele ambitieuze tekorten aan tijd, tekorten aan mensen en tekorten aan budget. Als je dat al weet te bereiken, dan zal de creativiteit boven tafel komen.

 

* In de stukken die u ons leverde, hebt u het over scope creep. Ik gebruik toch nog maar een Engelse term, voorzitter. Kunt u uitleggen wat scope creep betekent, mijnheer Mulder? Wat is verder de rol van de overheid en de politiek bij scope creep? 

De heer Mulder: Ik gebruik daarvoor de Amerikaanse metafoor van de gekke hoedenmaker, de mad hatter. In het oude Londen lieten de dames door middel van hun hoed zien hoe modern ze waren. Als zij buiten liepen en een buurvrouw met dezelfde hoed zagen, renden ze terug naar de hoedenmaker. Dan wilden ze natuurlijk een andere hoed hebben. Zo'n proces leidt tot verandering op verandering, en tot een verbreding van de scope, de aanpak. Daardoor werden de hoedenmakers gek. Vandaar: de gekke hoedenmaker. Je moet natuurlijk proberen te voorkomen dat er bij een project voortdurend sprake is van wijzigingen. 

De voorzitter: Zouden we dit proces gewoon "uitdijing" kunnen noemen in plaats van scope creep? 

De heer Mulder: Ik volg het voorstel van de voorzitter: uitdijing

Mevrouw Bruins Slot (CDA): Er is bijvoorbeeld sprake van uitdijing als de minister met een voorstel komt om door middel van ICT een bepaalde doelstelling te bereiken, waarna er in de loop van zo'n project extra eisen worden gesteld. Dat is ook gebeurd in de projecten die de commissie heeft onderzocht. Leidt het stellen van extra eisen ertoe dat ICT-projecten complexer worden, waardoor het ook lastiger wordt om het project te realiseren binnen de gestelde tijd en binnen het budget dat ter beschikking is gesteld? 

De heer Mulder: Ja. Het gaat dus niet alleen maar om de omvang, maar ook om de veranderingen. Daarom zijn we bij de Universiteit Antwerpen heel hard aan het werk om niet alleen maar grote systemen te bouwen, maar die ook te testen op de mate waarin ze heel snel kunnen veranderen. We hopen binnen afzienbare termijn te kunnen laten zien en wetenschappelijk aan te kunnen tonen dat die veranderingen onder controle kunnen worden gebracht. 

 

uitdijing en hoe hou je projecten micro?
Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab