Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

Using triangulation in lean six sigma to explain quality problems

14 December 2016 onderzoeken

Using triangulation in lean six sigma to explain quality problems.


Correlaties vertellen niet of er een oorzaak-gevolgrelatie is tussen twee variabelen. Dat geldt ook voor de Lean Six Sigma-aanpak waarmee organisaties kwaliteitsproblemen aanpakken. Omdat de consequenties van ingrepen in een organisatie groot kunnen zijn, is het daarom risicovol om conclusies te trekken op basis van statische analyses alleen. Zogenaamde geldigheidsaanspraken, die ook worden toegepast binnen de sociale en natuurwetenschappen, stellen dat er een veroorzakend mechanisme moet kunnen worden aangetoond, om te kunnen spreken van een theoretische verklaring voor een oorzakelijke verband. Tijdens zijn promotieonderzoek bekeek Ettema drie praktijkcasussen waarin verschillende vragen over zulke geldigheidsaanspraken aan bod komen. Bijvoorbeeld, hoe moeten we geldigheidsaanspraken binnen Lean Six Sigma-projecten toepassen, en hoe kunnen we een veroorzakend mechanisme binnen een bedrijfsproces vaststellen? Zijn belangrijkste conclusie is dat een methodische aanpak om een veroorzakend mechanisme voor een kwaliteitsprobleem te identificeren mogelijk is, maar dat niet alle modelleertalen hiervoor geschikt zijn. 

Roland Ettema (Heerlen, 1971) behaalde zijn mastertitel in E-Technology aan de Middlesex University in 1996. Hij werkte onder meer als softwarespecialist bij Origin B.V. en ICT Directeur bij de Open Universiteit (OU). Zijn promotie is een dubbeldoctoraat (joint degree) van de Radboud Universiteit en de Universiteit Antwerpen en werd gefinancierd door de Open Universiteit. Momenteel werkt Roland als Chief Information Officer (CIO) binnen de bestuursdienst van de OU. 

Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab