Resultaten

Geen resultaten

We hebben niet gevonden wat je zoekt. Probeer een ander woord.

Ondernemen

Viagroep

Onderwijzen

Viagroep

Onderzoeken

Viagroep

VISI een open standaard voor ketenprocessen

20 November 2021 onderzoeken

Voor een succesvol verloop van een ketenproces is een goede verdeling van verantwoordelijkheden van doorslaggevend belang. VISI vormt de basis voor communicatie en informatieoverdracht in organisaties en projecten. Deze algemeen geaccepteerde en open standaard structureert, bewaakt en bewaart communicatieafspraken.

Toepassing in de bouw

Visi wordt sinds 1998 toegepast in bouwprocessen, zie praktijkvoorbeeld hieronder:
 Kwaliteit
Met VISI is het bijvoorbeeld mogelijk om wijzigingen snel te accorderen of de laatste versie van een detailtekening tijdig beschikbaar te stellen. Dit is van grote invloed op de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van een project:
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer werken samen aan één transparant digitaal communicatiedossier.
  • Atijd duidelijkheid over wie wat op welk moment moet doen of besloten heeft, waardoor  procedures sneller worden doorlopen
  • Steeds actuele en complete projectdossiers, waardoor rapportages snel beschikbaar zijn
  • De mogelijkheid om snel en flexibel samenwerkingsverbanden aan te gaan
  • Snel helderheid over de inrichting van een project
  • Geen ruis in de communicatie
 
 

Bakker&Spees en filmmaakster Marjolein Hillege hebben met een documentaire een ode gebracht aan het ontstaan van VISI, een open standaard voor projectcommunicatie. De film vertelt het verhaal van zes heren uit de bouw die in 1997 samenkwamen in de VISI Kerngroep. Zij stelden zichzelf als opdracht om de communicatie in de Grond, Weg en Waterbouw (GWW) te verbeteren. Deze groep ontwikkelde met veel passie, energie en doorzettingsvermogen de VISI-systematiek. Daarbij geholpen en geïnspireerd door de DEMO-methode.

Het hele proces verliep met vallen en opstaan. Door de werking in de praktijk te laten checken werd de systematiek verder gemodelleerd. Aanvankelijk leek de bouwsector sceptisch te staan tegenover een standaard als VISI, men ging het liefst over tot de orde van de dag. Ondanks deze weerstand wisten de kerngroepleden met al hun geestdrift toch draagvlak te creëren en zo een keerpunt in de GWW te bewerkstelligen. Pas een jaar of acht na de eerste ideeën was de markt rijp voor de daadwerkelijke invoering. Met de ondersteunende software is de VISI-standaard vervolgens in de praktijk gebracht.

VISI is geïnspireerd door de DEMO-methodiek van professor Jan Dietz, waar de kerngroep min of meer bij toeval mee in aanraking kwam. DEMO en VISI bleken de nodige raakvlakken te hebben. DEMO beschrijft tot in detail alle rollen en verantwoordelijkheden binnen organisaties. Jan Dietz heeft ervaren dat de methodiek meer is dan een middel om de communicatie binnen samenwerkingsverbanden te structureren. DEMO is voor de betrokken medewerkers vaak een eyeopener door inzicht te geven in het communicatieproces en mensen meer bewust te maken van de zin van hun werk.

In september 2016 werkten ruim 11.000 medewerkers van 750 organisaties met de VISI Systematiek. In de eerste 7 maanden van dat jaar werden 274.000 berichten met 227.000 bijlagen uitgewisseld in 99.000 transacties. Momenteel wordt VISI succesvol toegepast in zeker 5000 projecten. Daarmee is een einde gekomen aan veel onduidelijkheid, discussies achteraf en onnodige kosten in de bouw. VISI heeft zijn weg gevonden in de GWW, maar kan als universele standaard ook goed worden toegepast in andere sectoren. In de toekomst is voor de systematiek dus nog een mooie rol weggelegd.

Een deel van de documentaire over de ontwikkeling van de VISI Systematiek met DEMO:

Je vindt de gehele documentaire op https://www.bakkerspees.nl/thema/film-over-het-ontstaan-van-visi
 

Tags Deel

VIAgroep

Venture Informatisering Adviesgroep NV, kortweg VIAgroep is gevestigd in Den Haag en ingeschreven in het handelsregister Haaglanden onder nummer 164.764.

Hans Mulder in 60 seconden.

Hans Mulder in 60 seconden.

JW Player goes here

twitter feed

In Chaos We Trust https://t.co/j0oqDvVqTV
23 december Ondernemerspanel: of het helpt om topmannen veel te betalen? https://t.co/Wan5RqBKy5
SJSU joins DEMO community https://t.co/XjCltFbFx0
Developed by U-Lab